Home » Regulamin

Regulamin

1. Użyte pojęcia

 • Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu.
 • Portal – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.niewposce.pl.
 • Użytkownik Portalu – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem Portalu może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • Konto – dostępne dla Użytkownika Portalu miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 • Profil – strona Użytkownika Portalu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Portalu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Portalu korzystający z Portalu. Zalogowanie się do Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.Warunki korzystania z serwisu

2.1. Właścicielem Portalu jest Szymon Wencki (szymon.wencki@gmail.com).

2.2 Portal służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Portalu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Portal.

2.3 Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Portalu.

2.4 Utworzenie Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.5 Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Portalu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

2.6 Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.niewpolsce.pl.

2.7 Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

2.8 Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Portalu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu udzieliły takiego zezwolenia
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Szymona Wenckiego, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Szymona Wenckiego.

2.9 W momencie rejestracji Użytkownik Portalu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na www.niewpolsce.pl/politka-prywatnosci/.

2.10 Zabrania się Użytkownikowi Portalu reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm bez zgody Administratora Portalu.

2.11 Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Portalu, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i zablokowania dostępu do Serwisu Portalu w przypadkach, gdy:

 • wypowiedzi naruszają prawo prasowe
 • wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
 • wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
 • Użytkownik Portalu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie.
 • Użytkownik Portalu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administarora

2.12 Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Użytkowników Portalu, w swoich publikacjach na stronach Portalu i w publikacjach reklamujących Portal  na innych stronach www. Użytkownik Portalu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

2.13 Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

2.14 Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

2.15 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Portalu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

2.16 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie www.niewpolsce.pl/regulamin. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników Portalu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.


Leave a comment

Polub nas na FacebookuŚrednie kursy walut
1 EUR4,6154
1 USD3,9337
1 CHF4,2489
1 GBP5,3827
100 JPY3,5904
źródło: waluty.niewpolsce.pl